Màng chống thấm HDPE: Dự án tiêu biểu

CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG MÀNG CHỐNG THẤM HDPE

Màng chống thấm HDPE (HSE)

Tên dự án

Project Name

Loại HDPE

Kind

Số Lượng (m2)

Quantity (m2)

Năm thực hiện

Year

Xử lý bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, bãi số 1

Nam Son Sanitary Landfill, Soc Son, Ha Noi, Landfill No 1

HDPE 1.5mm 72.000 2014
Xử lý bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, bãi số 2

Nam Son Sanitary Landfill, Soc Son, Ha Noi, Landfill No 2

HDPE 1.5mm 100.000 2014
Trạm xử lý nước rỉ rác, Quế Võ, Bắc Ninh

Que Vo Wastewater treatment Plant, Bac Ninh Province

HDPE 2.0mm 15.000 2014
Khu xửlý rác thải huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Loc Ha Sanitary Landfill,Ha Tinh

HDPE 2.0mm 28.000 2014
Dựán liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex Project

HDPE 2.0mm 600.000 2014-2015
Xử lý bãi rác thải Bầu Cát, Long Thành, Đồng Nai

Bau Cat Sanitary Landfill, Long Thanh, Dong Nai

HDPE 0.5mm

HDPE 1.5mm

HDPE 2.0mm

25.550 09/2014
Xử lý bãi rác thải Nghi Sơn thuộc khu Trung tâm kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

Nghi Son Sanitary Landfill, a part of Nghi Son Economic Zone, Tinh Gia Dist, Thanh Hoa Province

HDPE 1.5mm 3.000 2014
Xử lý hồ nước thải

Wastewater Treatment

HDPE 1.5mm 1.500 10/2014
Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Hau Giang Province Technical Infrastructure

HDPE 2.0mm 4.000 10/2014
Dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn,Thanh Hoa

Nghi Son Oil Refinery Plant, Thanh Hoa City

HDPE 1.0mm

HDPE 2.0mm

3.309

590.000

2014-2015
Xử lý bãi rác thải Tây Sơn, Bình Định

Tay Son Sanitary Landfill, Binh Dinh Province

HDPE 2.0mm 28.834 2014
Xử lý bãi rác thải Phú Mỹ, Bình Định

Phu My Sanitary Landfill, Binh Dinh Province

HDPE 2.0mm 104.500 2014
Hố Biogas các loại

Biogas

HDPE 0.5mm 38.200 04/2014
Hạ tầng Bãi Gyps đã qua xử lý

Gói thầu: Xây dựng hạ tầng Bãi Gyps khu vực 1

Treated Gyps Landfill

Package: Gyps landfill sector 1 Infrastructure Construction

HDPE 1.0mm 66.000 2015
Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3

Duyen Hai No.3 Thermal Power Plant

HDPE 1.5mm 150.000 On going
Xử lý bãi rác thải Nghi Lộc, Nghệ An

Nghi Loc Sanitary Landfill, Nghe An

HDPE 1.5mm 31.000 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi

Call Now