Giấy Dầu 0.5mm

10,300

Thông số giấy dầu 0.5mm

Độ dày: 0.5mm

Khổ rộng: 1.0±0.10m

Chiều dài: 20±0.20m

Trọng lượng: 0.3 kg/m2

Thời gian thấm nước: 07÷09h

Giấy cốt Kraft: 150g/m2

Lực kéo đứt chiều cuộn: 16 N/mm2

Lực kéo đứt chiều khổ: 9 N/mm2 

Lực kháng xuyên CBR: 18N

error: Content is protected !!