Lưới Cốt Sợi Thủy Tinh 80kN

19,800

Thông số lưới cốt sợi thủy tinh 80kN

Vật liệu: Fiberglass

Vật liệu phủ: Bitumen

Cường độ chịu kéo theo phương dọc/ngang: ≥ 80/80kN/m

Độ giãn dài khi đứt theo cả 2 phương: ≤ 3%

Kích thước mắt lưới: 12.5×12.5 or 25.4 x 25.4 or 50.8 x 50.8 

Khổ rộng: 5m/4m

Chiều dài: 50m/100m

Màu sắc: màu đen

error: Content is protected !!