Lưới Địa Kỹ Thuật AR-GN

Lưới Địa Kỹ Thuật AR-GN Tensar

Chiều rộng x Chiều dài m 3.8 x 75
Lưới địa kỹ thuật Tensar AR1
Chất liệu Polymer (1) PP
Cường độ chịu kéo (2) kN/m 20.0
Độ giãn dài khi đứt % 12.0
Độ bền nút lưới (3) % 90
Hàm lượng Carbon tối thiểu (4) % 2
Trọng lượng đơn vị kg/m2 0.224
Độ co ngót (5) % ≤ 4
Vải địa kỹ thuật không dệt (GN)
Chất liệu Polymer (1) PP
Lượng Asphalt thấm bám (6) kg/m2 ≥ 1.1
Trọng lượng đơn vị kg/m2 0.130
error: Content is protected !!