Màng Chống Thấm HDPE Dày 0.4mm

17,000

Thông số kỹ thuật màng HDPE dày 0.4mm

Độ dày trung bình: 0.4mm

Độ dày tối thiểu: 0.36mm

Lực kéo đứt tối thiểu: 8kN/m

Độ giãn dài khi đứt: 600%

Lực chịu biến dạng tối thiểu: 6kN/m

Độ giãn biến dạng: 12%

Lực kháng xé tối thiểu: 45N

Lực kháng xuyên thủng tối thiểu: 110N

Tỷ trọng: 0.94g/cm3

Hàm lượng Carbon đen: 2.0-3.0%

error: Content is protected !!