Màng Chống Thấm HDPE Huitex 0.5mm

28,500

Thông số Màng HDPE Huitex 0.5mm

Độ dày trung bình: 0.5mm

Độ dày tối thiểu (-10%): 0.45mm

Lực kéo đứt tối thiểu: 14 kN/m

Độ giãn dài khi đứt: 700%

Lực chịu biến dạng tối thiểu: 9kN/m

Độ giãn biến dạng: 12%

Lực kháng xé tối thiểu: 73 N

Lực kháng xuyên thủng tối thiểu: 176 N

Tỷ trọng: 0.94g/cm3

Hàm lượng Carbon đen: 2.0-3.0%

error: Content is protected !!