Màng Chống Thấm HDPE Huitex 0.75mm

40,500

Thông số Màng HDPE Huitex 0.75mm

Giá trị độ dày trung bình: 0.75mm

Giá trị độ dày tối thiểu (-10%): 0.67mm

Giá trị lực kéo đứt tối thiểu: 20 kN/m

Giá trị độ giãn dài khi đứt: 700%

Giá trị lực chịu biến dạng tối thiểu: 11kN/m

Độ giãn biến dạng: 12%

Giá trị lực kháng xé tối thiểu: 93 N

Giá trị lực kháng xuyên thủng tối thiểu: 240 N

Tỷ trọng: 0.94g/cm3

Hàm lượng Carbon đen: 2.0-3.0%

error: Content is protected !!