Màng Chống Thấm HDPE Huitex 1.5mm

81,000

Thông số Màng HDPE Huitex 1.5mm

Độ dày trung bình: 1.5mm

Độ dày tối thiểu (-10%): 1.35mm

Lực kéo đứt tối thiểu: 40 kN/m

Độ giãn dài khi đứt: 700%

Lực chịu biến dạng tối thiểu: 22kN/m

Độ giãn biến dạng: 12%

Lực kháng xé tối thiểu: 187 N

Lực kháng xuyên thủng tối thiểu: 480 N

Tỷ trọng: 0.94g/cm3

Hàm lượng Carbon đen: 2.0-3.0%

error: Content is protected !!