Màng Chống Thấm HDPE Huitex 2.5mm

138,500

Thông số màng chống thấm HDPE Huitex 2.5mm HD250

Độ dày trung bình: 2.5mm

Độ dày tối thiểu : 2.25mm

Lực kéo đứt tối thiểu: 67 kN/m

Độ giãn dài khi đứt: 700%

Lực chịu biến dạng tối thiểu: 37 kN/m

Độ giãn biến dạng: 12%

Lực kháng xé tối thiểu: 311 N

Lực kháng xuyên thủng tối thiểu: 800 N

Tỷ trọng: 0.94g/cm3

Hàm lượng Carbon đen: 2-3%

Khổ rộng: 7m

Chiều dài: 84m

Trọng lượng cuộn: 1397 kg

error: Content is protected !!