Màng Chống Thấm HDPE Huitex 3mm

162,000

Thông số màng chống thấm HDPE Huitex 3mm HD300

Độ dày trung bình: 3mm

Độ dày tối thiểu : 2.7mm

Lực kéo đứt tối thiểu: 80kN/m

Độ giãn dài khi đứt: 700%

Lực chịu biến dạng tối thiểu: 44kN/m

Độ giãn biến dạng: 12%

Lực kháng xé tối thiểu: 374N

Lực kháng xuyên thủng tối thiểu: 960N

Tỷ trọng: 0.94g/cm3

Hàm lượng Carbon đen: 2-3%

error: Content is protected !!