Vải Địa Kỹ Thuật 12kN/m

9,000

Thông số vải địa kỹ thuật 12kN/m

Lực kéo đứt nhỏ nhất, kN/m: 12

Độ giãn dài khi đứt, %: 40-65

Sức kháng thủng CBR, N: 1900

Tốc độ thấm ở 100mm theo phương thẳng đứng, l/m2/s: 140

Kích thước lỗ hiệu dụng, micron: 110

Trọng lượng đơn vị, g/m2: 155

Độ dày P=2kPa, mm: 1.2

error: Content is protected !!