Vải Địa Kỹ Thuật ART12

9,000

Vải Địa Kỹ Thuật ART12

  • Cường độ chịu kéo khi đứt: 12kN/m
  • Độ giãn dài khi đứt: 40/65%
  • Sức kháng thủng CBR: 1900N
  • Lưu lượng thấm ở 100mm cột nước: 140l/m2/sec
  • Kích thước lỗ lọc: 110 micron
  • Trọng lượng đơn vị: 155g/m2.
  • Quy cách cuộn: 4m x 225m
error: Content is protected !!