Vải Địa Kỹ Thuật ART15

12,000

Vải Địa Kỹ Thuật ART15

  • Cường độ chịu kéo khi đứt nhỏ nhất ASTM D4595: 15KN/M
  • Độ giãn dài khi đứt ASTM D4595: 45/75%
  • Sức kháng thủng CBR ASTM D6241: 2400N
  • Lưu lượng thấm ở 100mm cột nước nhỏ nhất ASTM D4491: 120 l/m2/s
  • Kích thước lỗ lọc ASTM D4751: 90 micron
  • Trọng lượng đơn vị ASTM D5261: 190g/m2
  • Khổ rộng: 4m
  • Chiều dài: 175m
error: Content is protected !!