Vải Địa Kỹ Thuật ART25

18,000

Vải Địa Kỹ Thuật ART25

  • Cường độ chịu kéo khi đứt ASTM D4595: 25kN/m
  • Độ giãn dài khi đứt ASTM D4595: 50/80%
  • Sức kháng thủng CBR ASTM D6241: 4000N
  • Lưu lượng thấm ở 100mm cột nước ASTM D4491: 60l/m2/sec
  • Kích thước lỗ hiệu dụng ASTM D4751: 70 micron
  • Trọng lượng đơn vị ASTM D5261: 315g/m2
  • Độ dày ASTM D5199: 2mm
  • Quy cách: 4m x 100m
error: Content is protected !!