Vải Địa Kỹ Thuật ART9

8,000

Vải Địa Kỹ Thuật ART9

  • Cường độ chịu kéo khi đứt: 9kN/m
  • Độ giãn dài khi đứt: 40/65%
  • Sức kháng thủng CBR: 1500N
  • Lưu lượng thấm ở 100mm cột nước: 170l/m2/sec
  • Kích thước lỗ lọc: 120 micron
  • Trọng lượng đơn vị: 125g/m2
error: Content is protected !!