Vải địa kỹ thuật dệt GET 20

23,000

Thông tin chi tiết GET 20

Quy cách: 220m x 3.5m

Đường kính cuộn: 50cm

Trọng lượng 300kg/cuộn

Nguyên liệu Polyester

error: Content is protected !!