Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET100

17,000

Thông số vải địa kỹ thuật dệt GET100

Cường độ chịu kéo đứt cuộn/khổ, tối thiểu: 100/100kN/m

Độ giãn dài khi đứt, không vượt quá: 12%

Khả năng chống tia UV, trên: 70%

Kích thước lỗ biểu kiến, dưới: 0.125mm

Hệ số thấm, tối thiểu: 0.03 s-1

Sức kháng xuyên thủng CBR, tối thiểu: 6000 N

error: Content is protected !!