Vải Địa Kỹ Thuật Dệt PP25

8,000

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt PP25

Cường độ chịu kéo đứt ASTM D 4595: 25KN/m

Độ giãn dài khi đứt ASTM D 4595: < 25%

Trọng lượng đơn vị ASTM D 5261: 120g/m2

Lực xé rách hình thang ASTM D 4533: 250N

Lực chịu kéo giật ASTM D 4632: 600N

Sức kháng thủng CBR ASTM D 5261: 2800N

Độ bền tia cực tím sau 500h thí nghiệm: > 70%

Hệ số thấm ASTM D4491: 0.050 cm/s-1

Kích thước lỗ ASTM D 4751: 0.070mm

error: Content is protected !!