Vải Địa Kỹ Thuật Dệt PP30

Thông số vải địa dệt PP30

Trọng lượng: 150g/m2

Cường độ chịu kéo khi đứt (theo chiều dọc): 30kN/m

Cường độ chịu kéo khi đứt (theo chiều ngang): 30kN/m

Độ giãn dài khi đứt (theo chiều dọc): <25%

Độ giãn dài khi đứt (theo chiều ngang): <25%

Cường độ kéo túm chiều dọc: 1250N

Cường độ kéo túm chiều ngang: 1250N

Kháng xuyên thủng CBR: 3500N

Cường độ chịu kéo hình thang theo chiều dọc: 420N

Cường độ chịu kéo hình thang theo chiều ngang: 420N

Độ bền chịu tia cực tím @ 500 giờ thí nghiệm: 70%

Kích thước lỗ: 0.070mm

Hệ số thấm: 0.050 cm/s-1

error: Content is protected !!