Vải Địa Kỹ Thuật Không Dệt ART 12kN/m

10,000

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 12 (12 kN/m) được cung cấp bởi công ty Ngọc Phát

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 12 (12 kN/m) có quy cách 4m x 225m= 900 m2/cuộn

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 12 (12 kN/m) được sử dụng phổ biến tại các công trình giao thông, thủy lợi…

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 12 (12 kN/m) giao hàng nhanh trong ngày.

error: Content is protected !!