Màng Chống Thấm HDPE Huitex 2mm

110,000

Thông số Màng HDPE Huitex 2mm

Độ dày trung bình: 2.0mm

Độ dày tối thiểu (-10%): 1.8mm

Lực kéo đứt tối thiểu: 53 kN/m

Độ giãn dài khi đứt: 700%

Lực chịu biến dạng tối thiểu: 29kN/m

Độ giãn biến dạng: 12%

Lực kháng xé tối thiểu: 249 N

Lực kháng xuyên thủng tối thiểu: 640 N

Tỷ trọng: 0.94g/cm3

Hàm lượng Carbon đen: 2.0-3.0%

error: Content is protected !!