Lưới Địa Kỹ Thuật PET 120/120KN

34,500

Thông số lưới địa kỹ thuật PET 120/120kN

Chủng loại: lưới địa PET 2 trục (PET Biaxial)

Vật liệu: polyester 

Vật liệu phủ: PVC 

Cường độ chịu kéo theo phương dọc/ngang: ≥ 120/120kN/m

Độ giãn dài khi đứt theo cả 2 phương: ≤ 13%

Kích thước mắt lưới: 25.4 x 25.4 or 50.8 x 50.8 or 76.2 x 76.2

Khổ rộng: 4m/5m

Chiều dài: 50m/100m

Màu sắc: màu đen

error: Content is protected !!