Giấy Dầu 0.3mm

5,500

Thông số giấy dầu 0.3mm

Độ dày: 0.3mm

Khổ rộng: 1.0±0.10m

Chiều dài: 20±0.20m

Trọng lượng: 0.25 kg/m2

Thời gian thấm nước: 06÷08h

Giấy cốt Kraft: 125g/m2

Lực kéo đứt chiều cuộn: 14 N/mm2

Lực kéo đứt chiều khổ: 7 N/mm2 

Lực kháng xuyên CBR: 16N

error: Content is protected !!