Lưới Địa Kỹ Thuật PET 100/100KN

28,500

Thông số lưới địa kỹ thuật PET 100/100kN

Chủng loại: lưới địa PET 2 trục (PET Biaxial)

Vật liệu: polyester 

Vật liệu phủ: PVC or Bitumen

Cường độ chịu kéo theo phương dọc/ngang: ≥ 100/100KN/m

Độ giãn dài khi đứt theo cả 2 phương: ≤ 13%

Kích thước mắt lưới: 12.7 x 12.7 or 25.4 x 25.4 or 50.8 x 50.8 or 76.2 x 76.2

Khổ rộng: 4m/5m

Chiều dài: 50m/100m

Màu sắc: màu đen

error: Content is protected !!