Vải Địa Kỹ Thuật ART700G

9,500

Vải Địa Kỹ Thuật ART700G

STT Các chỉ tiêu kỹ thuật Tiêu chuẩn Đơn vị  ART700G
1 Cường độ chịu kéo giật TCVN 8871-1 N ≥ 700
2 Độ giãn dài  TCVN 8871-1 % > 50
3 Lực chịu xé TCVN 8871-2 N ≥ 250
4 Sức kháng thủng thanh TCVN 8871-4 N ≥ 250
5 Sức kháng bục TCVN 8871-5 kPa ≥ 1500
6 Sức kháng thủng CBR TCVN 8871-3 N ≥ 1900
7 Hệ số thấm TCVN 8487 s-1 ≥ 1.2
8 Kích thước lỗ O95 TCVN 8871-6 mm < 0.125
error: Content is protected !!