Giấy Dầu 0.6mm

12,600

Thông số giấy dầu 0.6mm

Độ dày: 0.6mm

Khổ rộng: 1.0±0.10m

Chiều dài: 20±0.20m

Trọng lượng: 0.4 kg/m2

Thời gian thấm nước: 09÷11h

Giấy cốt Kraft: 250g/m2

Lực kéo đứt chiều cuộn: 24 N/mm2

Lực kéo đứt chiều khổ: 15 N/mm2 

Lực kháng xuyên CBR: 27N

error: Content is protected !!