VẢI ĐỊA NGỌC PHÁT CUNG CẤP VẢI ĐỊA KỸ THUẬT BẤC THẤM MÀNG HDPE GIẤY DẦU LƯỚI ĐỊA Ô ĐỊA GEOCELL

VẢI ĐỊA NGỌC PHÁT - CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT

Vải địa Ngọc Phát chuyên cung cấp các sản phẩm chính như: Vải địa kỹ thuật, bấc thấm, màng chống thấm HDPE, giấy dầu, lưới địa kỹ thuật, vỉ thoát nước … Dịch vụ thi công hoàn thiện màng chống thấm HDPE, vải địa kỹ thuật.

Giá đặc biệt ưu đãi khi khách hàng mua số lượng lớn.

Liên hệ ngay HOTLINE: 0989 686 661 để làm việc nhanh nhất, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho quý khách hàng.

Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART6

7,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART7

7,500
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART9

8,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART11

8,800
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART12

9,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật 12kN/m

9,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART700G

9,500
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART14

11,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART15

12,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART900G

12,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART17

13,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART20

14,500
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART22

16,500
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART24

17,500
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART25

18,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART28

21,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART30

24,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART150E

8,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART300E

14,500
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật PH12

9,200

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật TS20

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật TS30

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật TS40

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật TS50

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật TS60

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật TS65

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật TS70

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật TS80

Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET5

12,500
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET10

14,500
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET15

17,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET20

20,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET30

28,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET40

35,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET100

17,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET150

24,800
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET200

33,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET300

47,500
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt PP25

8,000

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt PP30

Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt PP35

12,500

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt PP40

Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt PP50

15,500
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC0733

56,500
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC0735

60,000
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC0744

46,000
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC0766

40,000
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1033

75,000
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1044

58,000
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1066

48,500
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1071

46,500
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1533

112,500
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1544

96,500
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1566

77,500
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1571

70,000
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC2033

150,000
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC2035

144,000
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC2044

110,500
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC2066

97,000
Giảm giá!

Ô địa kỹ thuật Geocell

Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC2071

93,000
Giảm giá!

Màng chống thấm HDPE

Màng Chống Thấm HDPE Dày 0.25mm

11,500
Giảm giá!
13,500
Giảm giá!

Màng chống thấm HDPE

Màng Chống Thấm HDPE Dày 0.4mm

17,000
Giảm giá!

Màng chống thấm HDPE

Màng HDPE Dày 0.5mm

22,500
Giảm giá!

Màng chống thấm HDPE

Màng Chống Thấm HDPE Dày 0.5mm

23,000
Giảm giá!
33,000
Giảm giá!

Màng chống thấm HDPE

Màng Chống Thấm HDPE Dày 1mm

46,000
Giảm giá!

Màng chống thấm HDPE

Màng Chống Thấm HDPE Dày 1.5mm

66,000
Giảm giá!

Màng chống thấm HDPE

Màng Chống Thấm HDPE Dày 2.0mm

86,000
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Solmax

Màng Chống Thấm HDPE Solmax 0.3mm

18,500
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Solmax

Màng Chống Thấm HDPE Solmax 0.5mm

29,500
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Solmax

Màng Chống Thấm HDPE Solmax 0.75mm

44,000
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Solmax

Màng Chống Thấm HDPE Solmax 1mm

55,000
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Solmax

Màng Chống Thấm HDPE Solmax 1.5mm

80,000
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Solmax

Màng Chống Thấm HDPE Solmax 2mm

104,000
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Solmax

Màng Chống Thấm HDPE Solmax 2.5mm

129,500
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Solmax

Màng Chống Thấm HDPE Solmax 3mm

160,000
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Huitex

Màng Chống Thấm HDPE Huitex 0.5mm

28,500
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Huitex

Màng Chống Thấm HDPE Huitex 0.75mm

40,500
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Huitex

Màng Chống Thấm HDPE Huitex 1mm

55,000
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Huitex

Màng Chống Thấm HDPE Huitex 1.5mm

81,000
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Huitex

Màng Chống Thấm HDPE Huitex 2mm

110,000
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Huitex

Màng Chống Thấm HDPE Huitex 2.5mm

138,500
Giảm giá!

Màng Chống Thấm HDPE Huitex

Màng Chống Thấm HDPE Huitex 3mm

162,000
Giảm giá!

Vỉ Nhựa Thoát Nước

Vỉ Nhựa Thoát Nước 333x333x30

140,000
Giảm giá!

Vỉ Nhựa Thoát Nước

Vỉ Nhựa Thoát Nước 500x500x30mm

155,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt

Vải địa kỹ thuật dệt GET 5

13,000
Giảm giá!

Vải Địa Kỹ Thuật Không Dệt

Vải địa kỹ thuật không dệt ART 20

16,500
Giảm giá!
Giảm giá!

Giấy dầu

Giấy Dầu 0.3mm

5,500
Giảm giá!

Giấy dầu

Giấy Dầu 0.4mm

9,300
Giảm giá!

Giấy dầu

Giấy Dầu 0.5mm

10,300
Giảm giá!

Giấy dầu

Giấy Dầu 0.6mm

12,600
Giảm giá!
5,500
Giảm giá!
5,500
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
17,000
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Cốt Sợi Thủy Tinh 30kN

14,000
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Cốt Sợi Thủy Tinh 40kN

16,000
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Cốt Sợi Thủy Tinh 60kN

18,500
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Cốt Sợi Thủy Tinh 80kN

19,800
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Cốt Sợi Thủy Tinh 120kN

27,500
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Cốt Sợi Thủy Tinh 200kN

48,600
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật PET 50/50KN

24,500
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật PET 100/100KN

28,500
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật PET 120/120KN

34,500
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật PET 150/150KN

67,500
Giảm giá!
44,500
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật PET 200/200

63,500

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa 3 Trục PP TX150

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa 3 Trục PP TX160

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa 3 Trục PP TX170

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật Tensar TX150

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật TX160 Tensar

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật TX170 Tensar

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật AR-GN

Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật PP 30kN

27,000
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật PP 40kN

34,500
Giảm giá!

Lưới địa kỹ thuật

Lưới Địa Kỹ Thuật PP 50kN

44,500
Giảm giá!

Sơn kẻ đường phản quang

Sơn Kẻ Đường Màu Trắng

22,000
Giảm giá!

Sơn kẻ đường phản quang

Sơn Kẻ Đường Màu Vàng

23,000

Sản phẩm màng chống thấm HDPEMàng chống thấm HDPE HSE

BÁO GIÁ SẢN PHẨM TẠI NGỌC PHÁT

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN VẢI ĐỊA NGỌC PHÁT

SẢN PHẨM ĐA DẠNG

Tất cả các Sản phẩm đều được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001, bao gồm: Vải địa kỹ thuật ART, vải địa gia cường GET, màng chống thấm HDPE-HSE, bấc thấm đứng PVD, bấc thấm ngang PHD, rọ đá, ống địa kỹ thuật Geotube

THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP

Với hệ thống trang thiết bị máy móc thi công hiện đại, đồng bộ, công nhân có tay nghề cao các công trình do chúng tôi thi công luôn đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng được các đối tác đánh giá cao và tin tưởng.

GIÁ THÀNH TỐT NHẤT

Đồng hành với các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, một mục tiêu khác mà chúng tôi luôn hướng tới là giá thành tốt nhất. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà cung cấp và Quý khách hàng.

ỨNG DỤNG RỘNG RÃI

Sản phẩm của chúng tôi đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: xây dựng giao thông, thủy lợi, xử lý môi trường, chăn nuôi thủy hải sản, thiết kế nội thất…