Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1033

75,000

Thông số ô địa Geocell GC1033 100-330mm

Chiều cao ô: 100mm

Khoảng cách mối hàn: 330mm

Độ dày cả nhám: 1.5mm

Hình dạng cấu trúc: Nhám 2 mặt và đục lỗ

Kích thước cuộn sau khi căng: 2.44m x 6.15m

Diện tích: 15.006 m2/cuộn

error: Content is protected !!