Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC2066

97,000

Thông số Ô địa Geocell GC2066 200-660mm

Chiều cao ô: 200mm

Khoảng cách mối hàn: 660mm

Độ dày cả nhám: 1.5mm

Hình dạng cấu trúc: Nhám 2 mặt và đục lỗ

Kích thước cuộn sau khi căng: 2.44m x 12.29m

Diện tích: 29.9876 m2/cuộn

error: Content is protected !!