Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1544

96,500

Thông số ô địa Geocell GC1544

Chiều cao ô: 150mm

Khoảng cách mối hàn: 445mm

Độ dày cả nhám: 1.5mm

Hình dạng cấu trúc: Nhám 2 mặt và đục lỗ

Kích thước cuộn sau khi căng: 2.63m x 8.30m

Diện tích: 21.829 m2/cuộn

error: Content is protected !!