Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1066

48,500

Thông số ô địa Geocell GC1066

Chiều cao ô: 100mm

Khoảng cách mối hàn: 660mm

Độ dày cả nhám: 1.5mm

Hình dạng cấu trúc: Nhám 2 mặt và đục lỗ

Kích thước cuộn sau khi căng: 2.44m x 12.3m

Diện tích: 30 m2/cuộn

error: Content is protected !!