Ô Địa Kỹ Thuật Geocell GC1533

112,500

Thông số ô địa Geocell GC1533

Chiều cao ô: 150mm

Khoảng cách mối hàn: 330mm

Độ dày: 1.5mm

Hình dạng cấu trúc: Nhám 2 mặt và đục lỗ

Kích thước cuộn sau khi căng: 2.44m x 6.15m

Diện tích: 15.006m2/cuộn

error: Content is protected !!