Vải địa kỹ thuật dệt GET 5

13,000

Thông tin chi tiết GET 5

Quy cách: Chiều dài 500m, khổ rộng 3.5m

Chiều dài cuộn: 3.5m

Đường kính cuộn: 50cm

Trọng lượng cuộn: 250kg/cuộn

Nguyên liệu Polyester

error: Content is protected !!