Bấc thấm đứng PVD RID 75

4,000

Thông tin chi tiết RID 75

Quy cách: Chiều dài 300m, khổ rộng 0.1m

Đóng gói cuộn: cuộn tròn bọc nilon ngoài

Nguyên liệu: Lõi nhựa Polypropylene, vỏ bọc vải địa kỹ thuật không dệt Polyester

error: Content is protected !!